Цена на dc ac frequency inverter 2500w pure sine wave power inverter home usedc 12v 24v 48v to ac 110v 120v 220v 230v 240v

В наличии в интернет-магазинах